Lietuvos Respublikos Seime bus svarstomi Profesinio mokymo įstatymo pakeitimai

Spalio 2 d. Vyriausybė Seimui pateikė Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 22, 23, 24, 31 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu įstatymo projektą.