Matematinė kompetencija ir gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos kompetencija

1 Nuotolinis profesinis mokymas per projektines veiklas
Jolanta Širmelienė, Iveta Ruplėnienė. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
2 Geroji nuotolinio mokymo patirtis