Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017 – 2020 metų veiksmų panas