Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje

logo

Įsibėgėja ES Erasmus+programos projekto „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“veiklos.

2017 m. lapkričio mėnesio 29 – 30 ir gruodžio mėnesio 7 dienomis sėkmingai įvyko meistrų, atsakingų už mokinių mokymo darbo vietoje organizavimą verslo įmonėse ir profesinio mokymo institucijose, mokymas.

Dviejų dienų mokymai 54 verslo įmonių ir profesinio mokymo meistrams vyko Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre, Kauno technikos profesinio mokymo centre.

Mokymų dalyviai ne tik klausė pateikiamos informacijos apie pameistrystę Lietuvoje – turimą patirtį, įstatyminę bazę, kurią Lietuvoje dar reikia tobulinti, bet ir dalinosi turima patirtimi, uždavinėjo konkrečius klausimus, dalyvavo bendrose veiklose, kurių tikslas – bendras suvokimas apie Lietuvoje vis dar naują mokymo (si) formą ir profesinio mokymo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimas, siekiant padėti jaunam specialistui greičiau įgyti teorines ir praktines profesines žinias ir gebėjimus.

Pasibaigus pirmam mokymų etapui, projekto tyrėjai/mokytojai susitiko su tyrimų kompanijos atstove iš Suomijos Leena Kaikonnen, aptarė praėjusius mokymus, analizavo dalyvių atsiliepimus, svarstė, į ką reikėtų atkreipti papildomą dėmesį mokymų medžiagoje.

Mokymai vyko visose Baltijos šalyse, po naujų metų planuojamas tyrimų kompanijos iš Suomijos ataskaitos apie mokymų efektyvumą pristatymas, bendras trijų šalių projekto mokytojų susitikimas/dalinimasis patirtimi, sekančio mokymų etapo planavimas.

Planuojama, kad kitas mokymų etapas prasidės 2018 m. kovo mėnesį. Tikimasi mokymus meistrams, atsakingiems už mokinių mokymo darbo vietoje organizavimą verslo įmonėse ir profesinio mokymo institucijose, organizuoti įvairiuose Lietuvos regionuose.

20171129_092020 20171130_091748
20171130_091957 20171212_135801

20171212_135819 img_20171130_091824

img_20171129_141332 img_20171130_140409

img_20171130_140417