Neformaliojo suaugusiųjų mokymosi savęs įsivertinimo kokybės užtikrinimo įrankio sukūrimas

Projekto pavadinimas: Neformaliojo suaugusiųjų mokymosi savęs įsivertinimo kokybės užtikrinimo įrankio sukūrimas (angl. Creation of self-assessment quality assurance tool in non-formal adult learning” (SelfAssessAL))

Projekto numeris: 2022-1-LT01-KA220-ADU-000085541

Projekto pradžia: 2022 m. lapkričio 1 d.

Projekto trukmė: 19 mėnesių

Projekto pabaiga: 2024 m. gegužės 31 d.

Projekto partneriai:

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (Lietuva)
• Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (Lietuva)
• Nodibinājums „Smart Minds“ (Latvia)
• State Education Quality Service (Latvia)
• The National Agency for Vocational Education and Training (NAVET) (Bulgarija)
• The Institute for Training of Personnel in International Organizations (ITPIO) (Bulgarija)

Projekto tikslai:

1. Stiprinti neformaliojo suaugusiųjų mokymosi kokybės užtikrinimą;
2. Sukurti savęs įsivertinimo įrankį, užtikrinantį neformaliojo suaugusiųjų mokymo programų įgyvendinimo ir jų rezultatų kokybę.

Projekto tikslinės grupės:

1. Neformaliojo suaugusiųjų mokymosi programų teikėjai ir pedagogai;
2. Neformalaus suaugusiųjų mokymosi politikos formuotojai ir įgyvendintojai nacionaliniu lygiu – LR Seimo nariai, ministrai, atsakingos ministerijos ir jų institucijos, vietos savivaldos atstovai, kiti socialiniai partneriai bei kokybės nustatymo, kontrolės, konsultavimo tarybų, valdybų, komitetų nariai ir teminės grupės.
Netiesioginė projekto tikslinė grupė arba naudos gavėjai – pagal neformaliojo suaugusiųjų mokymosi programas besimokantys asmenys.

Projekto veiklos:

1. Parengtos šalių ataskaitos apie neformaliojo suaugusiųjų mokymosi kokybės užtikrinimo priemones (ENG, LT, LV, BG) ir palyginamoji analizė ENG (2022-01-11-2023-04-30);
2. Sukurtas tarptautinis įsivertinimo įrankis neformaliojo suaugusiųjų mokymosi programų kokybei užtikrinti (ENG, LT, LV, BG) (2023-01-05-2023-12-31);
3. Sukurtos gairės, kaip panaudoti įsivertinimo įrankį kokybei užtikrinti neformaliojo suaugusiųjų mokymosi programose (ENG, LT, LV, BG) (2023-01-11-2023-12-31);
4. Suorganizuoti ne mažiau kaip 10-čiai dalyvių skirti nuotoliniai mokymai kiekvienoje šalyje apie įsivertinimo kokybės užtikrinimo priemonę (2024-01-01-2024-02-29);
5. Bent 6-ios programos išbandytos su įsivertinimo kokybės užtikrinimo priemone kiekvienoje šalyje (2024-01-01-2024-02-29);
6. Parengtos neformaliojo suaugusiųjų mokymosi kokybės priemonių tobulinimo rekomendacijos (ENG, LT, LV, BG) (2024-03-01-2024-05-31);
7. Sklaidos veikla:
  7.1. Suinteresuotųjų šalių diskusijos, kuriose dalyvauja ne mažiau kaip 10 tikslinių grupių atstovų kiekvienoje šalyje (2023 m. gruodis);
  7.2. Baigiamieji projekto sklaidos renginiai, kuriuose dalyvaŲŲuja ne mažiau kaip 25 tikslinių grupių atstovai iš kiekvienos šalies (2024 m. gegužės mėn.);
  7.3. Straipsniai ir publikacijos apie projekto įgyvendinimą ir rezultatus (visi rezultatai kiekvieno partnerio puslapyje), sukurta EPALE skiltis, projekto partnerių susitikimai, nacionaliniai susitikimai, diskusijos, renginiai su partneriais, ekspertais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

image