Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriai mokėsi dalindamiesi ir bendradarbiaudami

Šių metų rugsėjo 29 d. Sapiegų rūmų teritorijoje įsikūrusiame technologijų startuolyje „Vilnius Tech Park” rinkosi neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriai iš visos Lietuvos, kolegos ir viešojo administravimo ir neformalųjų suaugusiųjų švietimą įgyvendinančių bei plėtojančių institucijų į baigiamąją projekto „Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“ konferenciją.

Susibūrimas „Vilniaus Tech Park“ diena, skirta pabūti kartu ir pasidalinti tuo, kas sukaupta ir nuveikta per 2 metus po naujos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo redakcijos, kuri atnešė pokyčius savivaldybėse, pasidalinti gerąja praktika ir iniciatyvomis savivaldybėse, pažvelgti į ateitį. Konferenciją atidarė ir planuojamais siekiais pasidalino Dr. Saulius Zybartas, LR švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius. Mintis suaugusiųjų švietimo koordinavimo tema plėtojo ir pratęsė Tomas Pūtys, LR švietimo ir mokslo ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas. Apibendrinant projekto veiklas Dr. Daiva Penkauskienė pristatė ilgalaikio darbo su koordinatoriais patirtį ir kėlė problematiškiausius klausimus ir tendencijas savivaldybėse, skirtingus kontekstus sudarančius palankias ar mažiau palankias sąlygas, apribojimus plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir kurta veiksmingus veiklos planus. Sąmoningumas ir svarba, dėmesys įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų veiklą savivaldybėse didėja, tad šia kryptimi reikia dėti pastangas ir ateityje. Pirmąją dalį užbaigė LR Seimo narys Tomas Tomilinas apibendrintai pristatydamas savo koordinavimo patirtį ir šios veiklos svarbą.

Antrojoje konferencijos dalyje dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA prezidentė, grįžo prie pagrindinių mokymosi bendradarbiaujant, koordinuojant ir motyvacijos temų ir įvedė į koordinatorių gerosios patirties pranešimų kontekstą. Koordinatorė iš Vilkaviškio, Asta Grinevičienė (Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė) pasidalino kokiu keliu kūrė koordinavimo tinklą išsikeldami aiškius tikslus, atsakingai ir sąmoningai įgyvendino savivaldybėje pagal poreikį reikalingas programas ir jau pajuto koordinavimo veiklos apčiuopiamus teigiamus rezultatus bei suaktvėjusią veiklą. Klaipėdos koordinatorė, Violeta Lideikytė (Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė) pristatė atliktą Klaipėdos miesto gyventojų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikių tyrimą. Taip pat pasidžiaugė turimais ir finansiniais ištekliais, 2017 metais savivalybė skyrė 50 tūkstančių eurų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimui, konkurso būdu buvo finansuotos 22 programos. Radviliškio patirtį pristatė, Rita Vaigauskienė (Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja), šioje savivaldybėje taip pat buvo atliktas tyrimas „Suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikiai Radviliškio rajono savivaldybėje” bei sukurta koordinacinė grupė, finansuotos 4 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, suburtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų tinklas, nuolat plečiasi ir Trečiojo amžiaus universiteto veikla. Tauragės koordinatorė, Danguolė Petkienė (Švietimo skyriaus vyr. specialistė), sudomino pasakodama apie privataus verslo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo plėtoji ir poreikio galimybes, Mokytojų senjorų klubo veiklą bei rajone veikiančių ir suburtų skirtingų institucijų tinklaveiką ir indėlį (muziejai, sveikatos centras, biblioteka). Apibendrinant dieną kartu su Tomu Pūčiu ir Sauliumi Samulevičiumi (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Suagusiųjų švietimo skyriaus vedėjas) diskusijos metu pasidalinta apibendrinančiomis mintimis bei aptarti likusieji klausimai. Skirtingų savivaldybių patirtis pagal savo galimybės labai įdomi ir skatinanti kūrybiškai ir kitaip pažvelgti į neformaliojo suaugudiųjų švietimo veiklą. Dalyviams konferencija atnešė naujų idėjų bei apmąstymų dėl veiklos efektyvinimo ir viešinimo galimybių. Bendradarbiaujant ir plečiant tinklaveikos saitus galima nuveikti puikius darbus net turint ribotus išteklius.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija vykdomas projektas finansuojamas Europos Komisijai įgyvendinant Europos sąjungos suaugusiųjų švietimo iniciatyvą (ang. „National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning“).

img-0509

img-0528