Nuo 2023 m. pradžios svarbūs pokyčiai asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinės dalies rezultatų skelbime

Atsižvelgiant į profesinio mokymo teikėjų išsakytą poreikį, kad po asmens įgytų kompetencijų teorinės dalies vertinimo būtų matoma ne tik vertinimo išvada, bet ir būtų pateikiamas testo surinktų taškų skaičius, buvo pakeistas Asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymo instrukcijos 2 priedas. Nuo 2023 m. pradžios teorinės dalies vertinimo rezultatų protokoluose bus matoma ne tik vertinimo išvada, bet ir surinktas testo taškų skaičius.

 Šis pokytis yra galimybė asmeniui ir mokymo įstaigai žinoti, kiek testo taškų surinkta, vertinti bendrą / individualų rezultatų lygį, tačiau tuo pačiu šis pokytis yra ir grėsmė neteisingai interpretuoti matomą taškų skaičių ir suklaidinti vertinamąjį, nes bendras testo taškų skaičius pagal kvalifikacijos lygį yra skirtingas. Atsižvelgiant į tai, dar kartą primename, kad testas sudarytas ne pagal klausimų, o taškų skaičių.
II kvalifikacijos lygis – bendras testo taškų skaičius 50.
III kvalifikacijos lygis – bendras testo taškų skaičius 80.
IV ir V kvalifikacijos lygis – bendras testo taškų skaičius 100.
Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas laikomas išlaikytu, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos.
Taigi, vertinant surinktą taškų skaičių, svarbu nepamiršti, kad skirtingų kvalifikacijos lygių galimas surinkti maksimalus taškų skaičius yra skirtingas.