Nuotolinis projekto „Sektorinių ekspertų tarybų veiklą Baltijos šalyse koordinuojančių institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ seminaras bei baigiamoji konferencija

2023 m. gegužės 23 d. vyko nuotolinis seminaras „Exchange of experience of the Sectoral Expert Councils (SECs) in the Baltic Region“. Seminare trijų Baltijos šalių sektorinių ekspertų tarybų veiklą koordinuojančių institucijų atstovai dalinosi patirtimi apie kiekvienos valstybės sektorinių ekspertų tarybų veiklą, profesinių standartų kūrimą, darbdavių įtraukimą į profesinių kvalifikacijų suteikimo procesą. Seminaro dalyviai galėjo palyginti trijų šalių profesinio mokymo sistemas bei susipažinti su gerąja patirtimi.

2023 m. birželio 16 d. vyko projekto „Sektorinių ekspertų tarybų veiklą Baltijos šalyse koordinuojančių institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (SECBaltics) (Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300) baigiamoji konferencija „Skills – Success factor in economic transformation“ Nozaru ekspertu padomju vasaras konference 2023 | June 16, 2023 (eventcreate.com). Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėja Lina Vaitkutė konferencijoje papasakojo apie profesinių standartų kūrimą Lietuvoje.

Nuotolinis seminaras bei baigiamoji konferencija yra viena iš Erasmus+ Profesinio mokymo mažos apimties partnerystės projekto „Sektorinių ekspertų tarybų veiklą Baltijos šalyse koordinuojančių institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (SECBaltics) (Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300) veiklų. Projektą nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. įgyvendina Latvijos darbdavių konfederacija (LDDK) kartu su Latvijos žemės ūkio organizacijų bendradarbiavimo taryba (LAOCC), Latvijos nacionaliniu kultūros centru (LNCC), Estijos kvalifikacijų tarnyba (Kutsekoda) ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru (KPMPC). Projekto tikslas – užmegzti partnerystę, skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi tarp sektorinių ekspertų tarybų darbą koordinuojančių institucijų bei kitų suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių profesinio mokymo plėtroje Baltijos šalyse.

image

This article has been prepared in the Erasmus+ Small-scale partnership project in vocational education and training „Strengthening cooperation between the institutions coordinating the work of sectoral expert councils in the Baltic states“ (SECBaltics) (No – 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300).

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.