Organizuojamas metodinių konsultacijų ciklas, tema Interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės, skirtos ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendruosius gebėjimus, įveiklinimas profesiniame mokyme

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 2019 m. gegužės 10-20 dienomis organizuoja metodinių konsultacijų ciklą, tema Interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės, skirtos ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendruosius gebėjimus (toliau – IMP), įveiklinimas profesiniame mokyme.

Renginiais siekiama suteikti žinių apie iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendrųjų gebėjimų ugdymo profesiniame mokyme svarbą bei kaip sėkmingai panaudoti IMP turinį planuojant profesinio mokymo pamokas, tuo pačiu formuoti praktinius įgūdžius, taikant IMP turinį profesinio mokymo pamokose.

Pranešimus skaitys IMP turinio autoriai bei diegėjai, vyks diskusijos, renginio dalyviai turės galimybę atlikti praktines užduotis.

Vieno renginio trukmė: 8 ak. val. Renginių pradžia nuo 10.00 val.

Renginių vieta: mokymo centras „Žinių gausa“ – VšĮ Arvydo švietimo ir mokymo centras, Kalvarijų g. 2-5 (I aukštas), Vilnius

Registracijos anketa į metodines konsultacijas, skirtas susipažinti su interaktyvia elektronine mokymosi priemone, skirta ugdyti mokymosi mokytis bendrąjį gebėjimą profesiniame mokyme. Renginio programa

Registracijos anketa į metodines konsultacijas, skirtas susipažinti su interaktyvia elektronine mokymosi priemone, skirta ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bendrąjį gebėjimą profesiniame mokyme.
Renginio programa

Registruotis galite, priklausomai nuo renginio datos, ne vėliau kaip likus 1 dienai iki renginio pradžios.

Kviečiame registruotis ir dalyvauti metodinėse konsultacijose!

Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo renginiuose!

Kilus klausimams skambinkite ar rašykite: Neringa Tolstych, tel. 8 5 249 8187; el. paštas neringa.tolstych@kpmpc.lt.

Renginiai organizuojami projekto „Lietuvos kvalifikacijų sistemų plėtra (I etapas)“,
projekto kodas Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001, lėšomis