Papildytas Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašas

2020 m. liepos 16 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymą Nr. V-1073 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašo pakeitimo“. Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašas papildytas formaliojo profesinio mokymo programų atitiktimis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aecf6670c76a11ea997c9ee767e856b4