Pasibaigė pasitelktų teikėjų atrankos asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti paraiškų teikimas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras šių metų rugsėjo 3 dieną paskelbė pasitelktų teikėjų asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti atranką (toliau – Atranka). Atranka buvo skelbiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. V-1525 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, 3.2.2. punktu ir Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1480 redakcija, 14 punktu.

Skelbiame profesinio mokymo teikėjų Atrankai pateiktų paraiškų sąrašą. Jį rasite čia.