Pasinaudokite profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties banko teikiamomis galimybėmis

Kviečiame profesinio mokymo įstaigas, profesijos ir bendrųjų dalykų mokytojus, švietimo pagalbos specialistus bendradarbiauti ir aktyviai dalintis skaitmeninėmis mokymo(-si) ir metodinėmis priemonėmis, talpinant šiuos išteklius profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties banke.

Profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties banke mokymo(-si) ir metodinės priemonės talpinamos katalogo principu. Pagrindinės katalogo dalys yra šios:

  • skaitmeniniai ištekliai bendrosioms kompetencijoms ugdyti;
  • skaitmeniniai ištekliai bendriesiems moduliams įgyvendinti;
  • skaitmeniniai ištekliai kvalifikacijai įgyti;
  • įtraukusis profesinis mokymas (nauja);
  • virtuali pažintis su profesinio mokymo įstaiga.

Profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties bankas sukurtas 2020 metais, kilus ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 pandemijos. Minėto banko idėją iškėlė profesinio mokymo įstaigų atstovai, idėja buvo įgyvendinta Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

2023 m. gegužės mėn. duomenimis, banką sudaro 236 ištekliai. Remiantis svetainės lankomumo duomenimis matome, kad mokytojai ir dabar naudojasi patalpintais ištekliais. Tad kviečiame toliau palaikyti šią iniciatyvą, dalintis savo gerąja profesinio mokymo patirtimi vieni su kitais.

Siekdami užtikrinti, kad kiekviena paviešinta mokymo(-si) ar metodinė priemonė atitiktų mokytojų bei mokinių lūkesčius ir poreikius, skatiname profesinio mokymo bendruomenę teikti tik profesinio mokymo įstaigos metodinių grupių įvertintas / aprobuotas skaitmenines mokymo(-si) ir metodines priemones.

Dėkojame visiems profesinio mokymo įstaigų atstovams, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kolegoms, profesijos ir bendrojo ugdymo dalykų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams už bendradarbiavimą bei dalijimąsi savo turimais ištekliais.

Kontaktai pasiteirauti:

Tel. +370 624 14 549, el. paštas neringa.tolstych@kpmpc.lt