Pasitelktų teikėjų atrankos asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti rezultatai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras šių metų rugsėjo 3 dieną paskelbė pasitelktų teikėjų asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti atranką (toliau – Atranka). Atranka buvo skelbiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. V-1525 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, 3.2.2. punktu ir Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1480 redakcija, 14 punktu.

Pasitelktų teikėjų asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti atrankoje galėjo dalyvauti visi profesinio mokymo teikėjai, atitinkantys Pasitelktų teikėjų asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti atrankos vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto 2021 m. rugsėjo 2 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymu Nr.V1-132, 8 punkte nurodytus reikalavimus. Vadovaujantis Aprašo 28 punktu, atrankos dalyvis, surinkęs daugiausiai balų, yra atrenkamas būti atitinkamo sektoriaus pasitelktu teikėju, vykdyti veiklas, nustatytas Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo 14 punkte. Atlikus paraiškų vertinimą, pasitelktais teikėjais tapo tie profesinio mokymo teikėjai, kurie surinko daugiausia vertinimo balų pasirinktame sektoriuje.

Skelbiame pasitelktų teikėjų asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti sąrašą. Jį rasite čia.