Paskelbta viešoji konsultacija apie Europos Tarybos rekomendaciją dėl abipusio kvalifikacijų ir studijų laikotarpių užsienyje pripažinimo skatinimo

Europos Komisija (toliau – EK) kviečia visus suinteresuotus asmenis ir organizacijas dalyvauti viešojoje konsultacijoje, užpildant klausimyną.

Viena iš siūlomų priemonių šiam tikslui pasiekti yra parengti pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl abipusio aukštojo mokslo (visų lygių) ir aukštesniojo vidurinio mokslo kvalifikacijų / diplomų ir studijų laikotarpių užsienyje pripažinimo skatinimo.

Ši viešoji konsultacija yra pasiūlymo dėl minėtos Tarybos rekomendacijos parengimo proceso dalis.

EK komunikate „Europos identiteto stiprinimas, pasitelkiant švietimą ir kultūrą“ nustatytos priemonės, kuriomis siūloma sukurti tokią Europos švietimo erdvę, kurioje žmonės galėtų laisvai judėti studijuodami ir atlikdami mokslinius tyrimus, tuo pačiu būtų sudarytos prielaidos geriau užtikrinti asmens įgūdžių ir kompetencijų atitiktį jo dabartiniams poreikiams.

Pateikti klausimyno atsakymai suteiks vertingą pagalbą EK darbo grupei, rengiant pasiūlymą dėl Europos Tarybos rekomendacijos dėl abipusio kvalifikacijų ir studijų laikotarpių užsienyje pripažinimo skatinimo.

Klausimyną rasite paspaudus šią nuorodą: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RecognitionOfDiplomas2018 .

Atsakymai turi būti pateikti iki 2018 m. vasario 19 dienos (pirmadienio).