Pasvarstymai apie ateitį arba koks darbas yra geras

Arba „Ką norėtum dirbti?“ – būtent taip vadinosi viena iš diskusijų temų, kurių metu jauni suaugusieji galėjo daugiau sužinoti apie galimybes mokytis ir įgyti polinkius bei gebėjimus atitinkančią profesiją.

Rugsėjį vykusių konsultacijų „Profesinis orientavimas suaugusiųjų ar jaunimo mokymo įstaigose“ dalyviai buvo pakviesti aptarti, kokie jų gebėjimai ir polinkiai galėtų praversti renkantis profesiją ir kaip juos paversti darbe naudingais įgūdžiais.

Grupinių konsultacijų metu jauni įvairių Lietuvos regionų gyventojai diskutavo apie tai, kaip įsivaizduoja savo ateitį, dalijosi mintimis apie tai, kas jų nuomone yra geras darbas, klausėsi patarimų, kaip pasirinkti profesiją ir kokią profesiją geriausia rinktis atsižvelgiant į asmeninius gebėjimus. Atviruose pokalbiuose, kuriuose dalyvavo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Suaugusiųjų ir jaunimo skyriaus, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro, Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro bei kitų suaugusiųjų ir jaunimo mokymo įstaigų mokiniai, jų dalyviai susipažino su šalies profesinio mokymo sistema bei profesijų, kurias galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, įvairove, daugiau sužinojo apie įvairius profesijos mokymosi būdus bei galimybes, kurias profesinis mokymas atveria jauniems žmonėms, siekiantiems įgyti šiuolaikinėje darbo rinkoje paklausią profesiją.

Konsultacijos „Profesinis orientavimas suaugusiųjų ar jaunimo mokymo įstaigose“ ateityje bus surengtos ir kituose Lietuvos regionuose. Jos rengiamos įgyvendinant projektą „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

foto-2-publikavimui