Patvirtintas Aplinkos apsaugos sektoriaus profesinis standartas

2019 m. liepos 15 d. patvirtintas Aplinkos apsaugos sektoriaus profesinis standartas.

Minėto standarto projektai buvo ne kartą pristatyti, aptarti ir diskutuoti viešosiose konsultacijose.

Galutiniam profesinio standarto projektui pritarė Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo
sektorinis profesinis komitetas.