Patvirtintas formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašas

Nuo 2023 m. lapkričio 15 d. įsigaliojo naujas Formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias gali būti suteikiama teisė vykdyti profesinį mokymą tuo pačiu mokymo vietos adresu neatliekant ekspertizės, sąrašas. Formaliojo profesinio mokymo licencijos turėtojas gali papildyti licenciją jam nauja formaliojo profesinio mokymo programa, įrašyta į minėtą sąrašą, kurį rasite čia