Patvirtintas Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas

Lietuvoje diegiamo Individualių mokymosi paskyrų sistemos modelio kontekste Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bendradarbiaudama su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru parengė Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą, kuris Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-1218.

Parengtas dokumentas reglamentuoja reikalavimus neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms skelbiamoms Individualių mokymosi paskyrų sistemoje, jų vertinimą bei mokymosi programų įgyvendinimo stebėseną.

Individualių mokymosi paskyrų sistemos modelis kuriamas įgyvendinant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 1.9.3 punktą Parengti bendros mokymosi visą gyvenimą sistemos modelį, apimantį valdysenos, prioritetinių grupių ir programų nustatymo principus, kokybės užtikrinimo, finansavimo sistemos elementus, ir įtvirtinti modelio teisinį reglamentavimą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme.

Plačiau su dokumentu galite susipažinti čia