Patvirtintas Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus profesinis standartas

2020 m. gruodžio 22 d. patvirtintas Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus profesinis standartas. Pastabas ir pasiūlymus profesinio standarto projektui teikė asociacija Infobalt, kiti socialiniai partneriai, universitetų, kolegijų atstovai, profesinio mokymo įstaigos. Galutiniam profesinio standarto projektui pritarė Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos sektorinis profesinis komitetas.