Patvirtintas naujos redakcijos Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašas

2020 m. gegužės 18 d. patvirtintas naujos redakcijos Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4ca09c0990411ea9515f752ff221ec9