Patvirtintas naujos redakcijos Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašas

2019 m. gruodžio 23 d. patvirtintas naujos redakcijos Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d0774460257511eabe008ea93139d588/