Patvirtintas Švietimo sektoriaus ir bibliotekų veiklos profesinis standartas

2019 m. liepos 19 d. patvirtintas Švietimo sektoriaus ir bibliotekų veiklos profesinis standartas.

Minėto standarto projektai buvo ne kartą pristatyti, aptarti ir diskutuoti viešosiose konsultacijose.

Galutiniam profesinio standarto projektui pritarė Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektorinis profesinis komitetas.