Patvirtinti Tekstilės, aprangos ir odos dirbinių gamybos sektoriaus bei Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesiniai standartai

2019 m. birželio 26 d. patvirtinti Tekstilės, aprangos ir odos dirbinių gamybos sektoriaus profesinis standartas bei Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesinis standartas.

Minėtų standartų projektai buvo ne kartą pristatyti, aptarti ir diskutuoti viešosiose konsultacijose.

Galutiniams profesinių standartų projektams pritarė atitinkamai Tekstilės gaminių, drabužių ir odos dirbinių gamybos bei Spausdinimo, leidybinės veiklos, televizijos ir radijo programų gamybos ir transliavimo, informacinių paslaugų, reklamos ir rinkos tyrimų sektoriniai profesiniai komitetai.