Patvirtintos naujos redakcijos Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklės

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 591 patvirtino naujos redakcijos Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisykles, kurios įsigaliojo 2019 m. birželio 21 d.

Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklėse nauja:
• licencijų išdavimo, dokumentų nagrinėjimo tvarka ir terminai – profesinio mokymo teikėjai galės gauti licenciją vykdyti mokymą ne tik pagal formaliojo profesinio mokymo programas, bet ir pagal jų modulius; numatyta galimybė papildyti licenciją vadovaujantis mokymo programų atitikties sąrašu; sprendimas dėl licencijos išdavimo turės būti pateiktas asmenims per 20 darbo dienų;
• licencijos panaikinimo, galiojimo sustabdymo sąlygos ir terminai – licencija galės būti panaikinama, jei asmuo nepradės veiklos per 2 m. nuo licencijos išdavimo dienos arba nevykdys veiklos ilgiau kaip 2 m., taip pat licencija bus panaikinama pakartotinio vertinimo metu neigiamai įvertinus profesinio mokymo įstaigos veiklą;
• pateikiamų dokumentų skaičius – įtvirtinta prievolė pateikti dar vieną dokumentą – deklaraciją, kad licenciją gauti siekiantis asmuo nevykdo ir nesiverčia įstatymu draudžiama veikla.
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja, kad bus tikslinami šie teisės aktai: paraiškos licencijai gauti (papildyti, patikslinti) forma; ekspertizės akto forma; formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašas.

Daugiau informacijos apie licencijuojamą formaliojo profesinio mokymo veiklą ir su šia veikla susijusius dokumentus galima rasti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.