Plėtojamos e-mokymosi galimybės suaugusiesiems

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras parengė 5-ias informacinių technologijų srities e-mokymosi programas: (1) Internetas: „Google“ raštinės programos; (2) Paslaugos internete: pagalba darbinantis; (3) Paslaugos internete: savitarna; (4) Internetas: viskas apie „Google“ paiešką; (5) Paslaugos internete: virtualios bibliotekos paslaugos. Mokymosi programos yra skirtos suaugusiųjų nuotoliniam savarankiškam mokymuisi. Besimokantieji gali susipažinti su praktiškais ir kasdieniam gyvenimui naudingais dalykais: detaliau susipažinti su „Google“ paieška ir debesų technologijomis bei galimybėmis, šiuolaikiniais darbo paieškos būdais panaudojant socialinius tinklus, elektroninės savitarnos paslaugomis, virtualių bibliotekų paslaugomis ir jų teikiamomis galimybėmis suaugusiesiems.

Įvertinus tai, kad suaugusieji neturi daug laisvo laiko, e-mokymosi programų turinys yra parengtas koncentruotas ir kiekvienos programos apimtis yra nedidelė – įsisavinti medžiagą pakaktų vidutiniškai apie 20-40 minučių. Mokymosi pabaigoje galima atlikti savikontrolės testą ir pasitikrinti įgytų žinių lygį.

E-mokymosi programas galima rasti Suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje (SMIS) adresu http://www.smis.lt. Šioje platformoje siūlomas platus e-mokymosi programų pasirinkimas, o programų medžiaga pateikiama įvairia ir patrauklia forma – teksto, vaizdo, garso, animuotos grafikos ir pan. būdais. SMIS turinį sudaro 500 e-mokymosi pamokų ar programų, skirtų tobulinti bendrąsias kompetencijas 9-iose srityse: (1) Gimtoji ir valstybinė kalba, (2) Užsienio kalba, (3) Pilietinis ir politinis raštingumas, (4) Teisinis raštingumas, (5) Kompiuterinis ir skaitmeninis raštingumas, (6) Verslumas, (7) Tarpasmeninė ir tarpkultūrinė komunikacija, (8) Sveikatingumas ir (9) M

Mokymosi programos parengtos įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą projektą „Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“, Nr. 592040-EPP-1-2017-1-LT-EPPKA3-AL-AGENDA.

Informaciją pateikė Edita Šaltenienė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro metodininkė

003