Pradedamos rengti suaugusiųjų neformaliojo profesinio mokymo programos

Įgyvendinant Europos socialinio fondo bendrai finansuojamą projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ ir glaudžiai bendradarbiaujant su profesinio mokymo įstaigomis, 2021 m. gegužės mėnesį pradėtos rengti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo programos. Rengiamų programų tematika labai plati ir apima įvairias sritis – nuo statybos ir remonto darbų iki floristinių kompozicijų kūrimo.

Per dvejus metus numatoma parengti 150 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo programų bei pravesti mokymus pagal naujai sukurtas programas. Planuojama, kad pagal šias programas mokymuose dalyvaus 1500 suaugusiųjų.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į projekto vadovę Editą Šaltenienę, tel. 8-630-20145.