Prasideda įmonių meistrų ir profesijos mokytojų (tutorių) mokymai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (toliau – Centras) kartu su partneriais įgyvendina projektą „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (angl. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)) (toliau – Projektas). Projekto tikslas – skatinti įmonių meistrų profesinį tobulėjimą, mokant profesinio mokymo įstaigų mokinius darbo vietoje. Projekto metu parengta Tutorių mokymo programa (toliau – Programa), pagal kurią organizuojami 300 įmonių meistrų ir profesijos mokytojų mokymai. Pirmajame etape, 2017 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais, bus apmokyta 60 įmonių meistrų ir profesijos mokytojų. Programos paskirtis – pasiekti tam tikrų kompromisų, tampančių esmine sąlyga sėkmingam darbu grindžiamo mokymosi sistemos veikimui, paskatinti verslo atstovus peržengti savo individualius interesus, pažvelgti į ilgalaikę perspektyvą. Programos metu dalyviai bus supažindinti su mokymo darbo vietoje principais, tokią mokymo formą reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos kvalifikacijų sandara. Dalyviams bus pateikiami sėkmingi ir nesėkmingi pameistrystės vykdymo pavyzdžiai. Praktinių užduočių metu bus dirbama individualiai, poromis ir grupėse. Praktinės užduotys orientuotos į problemų sprendimą visuose trijuose pameistrystės etapuose bendraujant įmonės atstovams su mokymo centro atstovu, pameistrio su įmone, pameistrio su mokymo įstaiga. Programos dalyviai bus mokomi teikti informaciją, suprasti grįžtamojo ryšio, reikalingų dokumentų pildymo svarbą. Programos tikslas – supažindinti su naujais profesinio mokymo metodais, siekiant efektyviau panaudoti jaunų asmenų potencialą bei jų efektyvesnį įtraukimą į darbo rinką.

Programos uždaviniai:

1. Supažindinti su pameistrystės mokymo forma Lietuvoje;

2. Supažindinti su Lietuvos Respublikoje nustatyta kvalifikacijų sandara;

3. Pateikti pameistrystės įgyvendinimo etapus ir veiklas, vykdomas kiekvieno etapo metu;

4. Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

5. Mokyti profesijos meistrus įgyvendinti pameistrystę.

 
Dviejų dienų įmonių meistrų ir profesijos mokytojų (tutorių) mokymai startuoja:

2017 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 7 d. VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre;

2017 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 7 d. VšĮ Kauno technikos profesinio mokymo centre;

2017 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 7 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre.