Problemų sprendimas pasitelkiant informacines technologijas: kaip pagerinti rezultatus ir formuoti sėkmingą praktiką?


003

Sparčiai besikeičiančios skaitmeninės technologijos keičia suaugusiųjų kasdienio gyvenimo aplinką, darbo principus ir tempą. Skaitmeniniai įgūdžiai padeda suaugusiems siekti geresnės gyvenimo kokybės. PIAAC (angl. Programme for the International. Assessment of Adult Competencies) tyrimas atskleidė, kad Lietuvos suaugusiųjų pagrindiniai problemų sprendimo pasitelkiant informacines technologijas įgūdžių rezultatai palyginus su kitomis tyrime dalyvavusiomis šalimis yra prastesni tiek žemiausių gebėjimų, tiek aukščiausius gebėjimus turinčių asmenų grupėje.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 2018 m. lapkričio 5 ir gruodžio 12 d. organizavo Nacionalines diskusijas, kuriose kalbėta apie suaugusiųjų skaitmeninių gebėjimų poreikius konkuruojant darbo rinkoje, aptariant pramonės revoliuciją ir jos keliamus iššūkius. Šių temų aktualumą atskleidė Lietuvos inžinierinės pramonės asociacijos prezidiumo narys ir „Baltec CNC Technologies“ valdybos narys dr. Gintaras Rimša. Situaciją ir tendencijas informacinių technologijų mokymo bendrosiose programose pristatė Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė Alvida Lozdienė.

Lietuvoje atsižvelgiant į visuomenės poreikius yra kuriama vis daugiau viešųjų paslaugų, kurios realizuotos elektroninėje erdvėje (verslo kūrimas, mokesčių administravimas, registrinių duomenų tvarkymas, leidimų gavimas ir kt.). Elektroninų paslaugų teikimo poreikiai bei mastai didėja, tai patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja Virginija Ginevičienė bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Aurimas Bačiulis. Pranešėjai kėlė probleminius klausimus dėl kuriamų informacinių technologijų pritaikymo tikslinės grupės poreikiams ir suaugusiųjų esamų skaitmeninio rašytingumo lygio, elektroninių paslaugų naudojimosi praktikos daromos įtakos suaugusiųjų tolimesnių įpročių formavimui.

Diskusijų metu taip pat keltos problemos bei diskutuota dėl mokytojų kvalifikacijos informacinių technologijų srityje, vyresnio amžiaus suaugusiųjų gebėjimo prisitaikyti ir dirbti su informacinėmis technologijomis, nesaugaus interneto ir duomenų praradimo galimybių, neintuityvių technologijų ir jų pagrindu sukurtų paslaugų, kurios riboja naudotojus, bei metodikų, skirtų suagusiųjų ugdymui, trūkumo.

Apibendrinus Nacionalinių diskusijų metu išsakytas mintis ateityje svarbu vykdyti šiuos veiksmus:

1. Kompiuterinio raštingumo dalyvių motyvavimui pasitelkti įvairias motyvacines veiklas: konkursai, motyvaciniai žaidimai, video pamokos ir pan.

2. Bendrojo ugdymo mokyklose vaikus mokyti bendrųjų informacinių programų naudojimosi įgūdžių, nes konkretūs produktai greitai keičiasi, taip pat labiau integruoti informacinių technologijų
aspektus į skirtingas mokykloje mokomas disciplinas ir pamokas.

3. Kuriant elektroninių paslaugų teikimo sistemas orientuotis į gerąją sistemų kūrimo praktiką ir schemas, įtraukiant vartotojo patogumo, patirties elementus.

4. Peržiūrėti suaugusiųjų informacinių technologijų mokymo metodiką, modernizuojant metodus, taikant konsultavimo praktiką, užduotis pritaikyti kasdieninio praktinio panaudojimo lygyje.

5. Didinti mokytojų kvalifikaciją IT srityje ir jos panaudojimą savo mokomo dalyko dėstyme.

Projektą įgyvendina Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija. Projektas finansuojamas Europos Komisijai įgyvendinant Europos sąjungos suaugusiųjų švietimo iniciatyvą.

Akimirkos iš renginių:

001

002