Profesinio mokymo įstaigų mokytojų mokymai

Įgyvendinant iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamą projektą „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ 2018 m. kovo mėn. vykdomi šie mokymai:
1. Sektorinių praktinio mokymo centrų atstovų (mokytojų) konsultaciniai mokymai:

  • Didmeninės ir mažmeninės prekybos SPMC – Šiauliai;
  • Transporto, sandėliavimo ir ryšių SPMC – Panevėžys;
  • Statybos SPMC – Panevėžys;
  • Inžinerinės pramonės SPMC – Vilnius;
  • Didmeninės ir mažmeninės prekybos SPMC – Vilnius.

2. Profesinio mokymo įstaigų profesijos ir bendrojo ugdymo dalykų mokytojų mokymai, skirti plėtoti dalykines, didaktines kompetencijas:

  • Andragoginių žinių įvadinis kursas – Klaipėda, Vilnius;
  • Pasiekimų vertinimo metodika – Klaipėda, Vilnius;
  • Profesinio mokymo metodika – Vilnius, Kaunas;
  • Tiriamoji kompetencija – Kaunas, Vilnius.

3. Profesinio mokymo metodinių komisijų narių (profesinio mokymo įstaigų mokytojų) mokymai:

  • Profesinės veiklos tyrimas – Vilnius.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į projekto vadovę Sonatą Matakaitę, tel. (8-671) 25772.