Profesinio mokymo pameistrystės forma skatinimas: verslo ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo poreikių analizė

Programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru įgyvendino švietimo sistemos tobulinimo projektą „Profesinio mokymo pameistrystės forma skatinimas: verslo ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo poreikių analizė“.
Įgyvendintas pokyčių projektas prisidėjo ruošiant darbdavių ir profesinio ugdymo teikėjų konsultavimo modelį pameistrystės klausimais, kuris leis didinti verslo įsitraukimą į profesinį mokymą pameistrystės forma.

Kviečiame susipažinti su projekto rezultatais http://kurklt.lt/projektai/profesinio-mokymo-pameistrystes-forma-skatinimas-verslo-ir-profesinio-mokymo-istaigu-bendradarbiavimo-poreikiu-analize/.

“Kurk Lietuvai” projektų rezultatai pristatyti Vyriausybėje 2020 m. rugsėjo 4 d.
https://www.facebook.com/watch/?v=319503202489015&extid=S7liD9NW7ETnmiat