Profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatai

Nuo 2011 m. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras įgyvendina projektą „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“ (projekto numeris VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-002). Projekto metu buvo atliktas formaliojo pirminio profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės vertinimas, atlikta išorinio vertinimo rezultatų analizė bei parengtos rekomendacijos profesinio mokymo programoms ir kokybės užtikrinimo sistemai tobulinti. Vertintas darbo organizavimo, plaukų ir grožio priežiūros, kelionių, turizmo ir laisvalaikio, sekretorių ir kontoros darbo, statybos ir statybos inžinerijos, variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių, viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo švietimo posričių programų įgyvendinimas. Kiekviename švietimo posrityje vertinta nuo 14 iki 49 profesinio mokymo įstaigų.
Programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatų analizės:

  • Darbo organizavimo švietimo posričio programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatų analizė
  • Plaukų ir grožio priežiūros švietimo posričio programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatų analizėKelionių, turizmo ir laisvalaikio švietimo posričio programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatų analizė
  • Sekretorių ir kontoros darbo švietimo posričio programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatų analizė
  • Statybos ir statybos inžinerijos švietimo posričio programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatų analizė
  • Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių švietimo posričio programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatų analizė
  • Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo švietimo posričio programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatų analizė

Visi vertinimai apibendrinti ataskaitoje „Profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatų apibendrinimas ir rekomendacijos profesinio mokymo programoms ir profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemai tobulinti“.