Profesinio mokymo stiprinimas ir skatinimas: Maltos pavyzdys (Pažintinis vizitas: Malta, 2014 m. gegužės 19 – 23 d.)

Buvau laiminga, gavus dotaciją vykti į pv31pažintinį vizitą, kurį, remiant Europos profesinio mokymo plėtros centrui (CEDEFOP), organizavo Maltos programų agentūra (EUPA)!Šio pažintinio vizito programa buvo skirta aptarti šiandieninio profesinio mokymo ypatumus ir naujus iššūkius, atsiradusius, siekiant pertvarkyti švietimo sistemą, tampriau susiejant profesinį mokymą ir bendrąjį ugdymą. Vizito dalyviai iš Airijos, Anglijos, Gvadelupos (salynas rytinėje Karibų jūros dalyje, Prancūzijos užjūrio regionas), Latvijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rumunijos, Vokietijos pristatė savo šalių švietimo sistemas, atkreipdami dėmesį į jų ypatumus ir profesinio mokymo iššūkius. Vizite dalyvavo fantastiška žmonių grupė, siekianti kuo daugiau sužinoti ir pasimokyti vieni iš kitų. Buvo susipažinta su Maltos švietimo sistema ir profesinio mokymo stiprinimo ir skatinimo geraisiais pavyzdžiais, lankantis, klausant pristatymų ir bendraujant Maltos vidurinio ir tęstinio mokymo Komisijoje, darbdavių ir profesinio mokymo centre, Lufthansa technikos mokykloje, Maltos darbdavių asociacijoje (MEA), Maltos menų, mokslo ir technologijų kolegijoje (MCAST), Maltos turizmo studijų institute, ERASMUS + programos pristatyme, Maltos Europos Sąjungos programų agentūroje (EUPA). Buvo įdomu išgirsti apie aktyvų darbdavių dalyvavimą, siekiant parengti šiuolaikines technologijas įvaldžiusius darbuotojus. Iškilmingai vyko ERASMUS + programos, apjungusios iki šiol buvusias tarptautines programas, pristatymas. Kiekviena vizito diena buvo užbaigiama dienos įspūdžių, sužinotų naujienų aptarimu ir bendros ataskaitos rašymu.

Malta – nuostabi šalis, kurios salose gyvena apie 450 000 žmonių. Salų bendras plotas tesudaro 320 kvadratinių kilometrų, todėl gyventojų tankumas yra vienas didžiausių Europoje. Nedarbas šalyje siekia 7,8 proc., o per anksti (iki 16 metų amžiaus) paliekančių mokyklą mokinių skaičiuojama iki 22 proc. Stengiantis įveikti jaunų žmonių bedarbystę, siekiama suteikti jiems darbinius įgūdžius, reikalingus naujai besikuriančiose pramonės įmonėse. Mokymo institucijos bendradarbiaudamos plėtoja savo veiklą, o pasinaudojus Europos Sąjungos parama, atsiranda ir nauji mokymo pastatai, klasės, laboratorijos, įranga, Maltos universiteto veikla glaudžiai susijusi su kolegijų veiklomis, visas institucijas jungia bendras tikslas – parengti tinkamus (atsižvelgiant į Maltos salų specifiką) šalies ūkiui specialistus.

Malta pribloškia savo istoriniu palikimu. Bažnyčių, bastionų, istorinių statinių ir siaurų gatvelių apsupty pasijauti tarytum būtum nublokštas į gūdžius viduramžius. Maltos salos išsidėstę Viduržemio jūros centre, tai tarytum tiltas, apjungiantis Europos ir Afrikos žemynus. Visame kame juntamas kultūrinis palikimas romėnų, arabų, normandų, ispanų, prancūzų, anglų, valdžiusių salas atskirais istoriniais laikotarpiais. Beje, oras čia permainingas, bet…kažkuo ypatingas taip pat!

Nijolė Daujotienė
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

pv41