Raštingumo kompetencija

1 Leksika ir žodžių sandara
J. Jasnauskaitė. Šiaulių profesinio rengimo centras
8 Vaizdo pamoka