Akvakultūros technologinių procesų integravimas į gamtamokslinį ugdymą

KTP-43
Programos kodas
8 akad. val.
Programos trukmė
35 Eur.
Dalyvio kaina
2017-04-12 10:00
Seminaro vieta: Šilutės žemės ūkio mokyklos Žuvininkystės praktinio mokymo centras, Ramybės g. 4, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.

Programos anotacija (aktualumas), tikslas ir uždaviniai

Seminaro metu dalyviai susipažins su žuvies auginimo recirkuliacinėse vandens apytakos sistemose ir tvenkiniuose ypatumais, žuvies biologija, dirbtiniu veisimu, ligomis ir jų prevencija, žuvininkystės verslo organizavimo galimybėmis, vandens kokybės tyrimais, aptars šių procesų integravimo į gamtamokslinį ugdymą galimybes.

Akvakultūra – viena prioritetinių ES ir Lietuvos ūkio šakų. Šilutės žemės ūkio mokykla – pirmoji Lietuvos ugdymo įstaiga, įkūrusi mokomąją uždaros apytakos žuvininkystės fermą ir pradėjusi rengti šios srities specialistus. Bendrojo lavinimo mokyklų gamtos mokslų mokytojams aktualu susipažinti su akvakultūros technologiniais procesais, jų veikimo principais bei šių dienų situacija Lietuvoje tam, kad jie galėtų jas perteikti pamokų ir/ar neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu.

Programą sudaro 5 temos:

  • Žuvų biologijos ir gyvenamosios aplinkos specifika, įgytų žinių pritaikomumas gamtamoksliniam ugdymui;
  • Dirbtinis žuvų veisimas;
  • Žuvų auginimo recirkuliacinėse sistemose ir tvenkiniuose ypatumai, inovatyvios žuvų auginimo technologijos;
  • Žuvininkystės reikšmė, svarba, perspektyvos, žuvininkystės verslo organizavimo ypatumai ir galimybės Lietuvoje;
  • Žuvininkystės produkcijos vertė, jos didinimo būdai bei plėtros galimybės; susipažinimas su pirminio žuvies apdorojimo įrengimais ir technologiniais procesais.

Mokymo metu bus taikomi paskaitos, diskusijos, demonstravimo metodai, mokymui naudojant konspektus, skaidres, gaminius, stendus, maketus ir kt. demonstracinę medžiagą.
Seminaro tikslas – tobulinti profesijos mokytojų, mokytojų kompetencijas, perteikiant akvakultūros žinias bei įgūdžius technologijų bei verslumo ugdyme.

Seminaro uždaviniai:

  • Praplėsti žinias apie su žuvų biologijos ir gyvenamosios aplinkos specifiką, pritaikyti jas gamtamoksliniam ugdymui;
  • Praplėsti žinias apie dirbtinio žuvų veisimo procesus;
  • Susipažinti su žuvų auginimo recirkuliacinėse sistemose ir tvenkiniuose ypatumais ir inovatyviomis žuvų auginimo technologijomis;
  • Praplėsti žinias apie žuvininkystės reikšmę, svarbą, perspektyvas, žuvininkystės verslo organizavimo ypatumus ir galimybes Lietuvoje;
  • Praplėsti žinias apie žuvininkystės produkcijos vertę ir jos padidinimo būdus bei galimybes; susipažinti su pirminio žuvies apdorojimo įrengimais ir technologiniais procesais.

Seminaras skirtas: profesinių ir kitų mokyklų mokytojams, direktorių pavaduotojams ugdymui.

Programos rengėjai (autoriai)

Vilma Grigonienė ir Jonas Dyglys, Šilutės žemės ūkio mokyklos profesijos mokytojai.

Programą kuruojantis KPMPC darbuotojas

Loreta Račelienė, tel. (8 5) 249 7130, el. p. loreta.raceliene@kpmpc.lt