Praktinės anglų kalbos seminaras

KTP – 108
Programos kodas
6 akad. val.
Programos trukmė
45 Eur
Dalyvio kaina
2019-10-28 10:00
Seminaro vieta: Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA (adresas: Gedimino pr. 26, Vilnius).

Programos anotacija (aktualumas), tikslas ir uždaviniai
Pastaruoju metu daug kalbama apie vis didėjančią Vakarų kultūros įtaką vaikams ir jaunimui. Pagrindinė šios kultūros sklaidos priemonė yra informacinės technologijos bei socialinės medijos, o vyraujanti kalba yra anglų. Nemažai problemų sukelia kultūrinė atskirtis, dėl kurios skirtingų kartų atstovams sunkiau suprasti vieniems kitus. Seminare įgytos anglų kalbos žinios leis pedagogams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams geriau suprasti vaikus ir jaunimą, kuriems anglų kalba dažniausiai yra pagrindinė bendravimo kalba po lietuvių.

Pobūdis: praktiniai seminarai, individualiosios ir grupinės užduotys, diskusijos.

Kompetencijos: mokymo(si) proceso valdymo kompetencija.

Seminaro tikslas – patobulinti praktinę anglų kalbą kaip priemonę lengviau suprasti jaunąją kartą.

Seminaro uždaviniai:
1) aptarti anglų kalbos frazes kasdieniame bendravime,
2) lavinti anglų kalbos kalbėjimo ir klausymo įgūdžius,
3) supažindinti su vadinamosios Z kartos naudojamais anglų k. mokymosi ir bendravimo įrankiais, ieškoti efektyvesnių bendravimo priemonių ir informacijos pateikimo būdų šios kartos atstovams.

Seminaro lektoriai
LINGUA LITUANICA dėstytoja Neringa Jagelavičiūtė-Teišerskienė.

Pažymėjimas: išduodamas pažymėjimas apie išklausytą seminarą.

Registracija: el. paštu info@lingualit.lt.

Programą kuruojantis KPMPC darbuotojas
Lina Lukošiūnienė, tel. (8 5) 249 8187, el. p. lina.lukosiuniene@kpmpc.lt