Trimačio parametrinio projektavimo pradmenys SOLIDWORKS aplinkoje (nuotoliniai mokymai)

KTP-127
Programos kodas
40 akad. val.
Programos trukmė
300 Eur
Dalyvio kaina
2022-12-19 09:00 - 2022-12-19 16:00
Seminaro vieta: Nuotoliniu būdu

font color=“red“>Mokymų pradžia nuotoliniu būdu – 2022 m. gruodžio 12 d. Pabaiga – 2022 m. gruodžio 22 d. Mokymai vyks 4 srautais (1 srautas 2022-12-12; 2 srautas 2022-12-14; 3 srautas 2022-12-19; 4 srautas 2022-12-21-2022-12-22). Kiekvieną dieną mokymai vyks nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Programos anotacija (aktualumas), tikslas ir uždaviniai

Mokymo įstaigos suteikiančios besimokantiesiems trimačio (3D) parametrinio projektavimo pagrindus tampa patrauklesnės, modernesnės, žengiančios koja kojon su naujausiomis technologijomis ir sėkmingai ugdo besimokančiųjų inžinerinį mąstymą bei gebėjimus. Šiuos 3D modeliavimo įrankius besimokantiesiems ir mokytojams paprasta naudoti ugdymo procese tiek klasėse, tiek ir mokant nuotoliniu būdu. Siūloma mokymo programa ypač aktuali bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokytojams, nes jie sėkmingai baigę mokymus gali efektyviai pritaikyti žinias savo profesinėje veikloje. Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su trimačio parametrinio projektavimo pradmenimis, gautas bazines žinias įtvirtindami atliekant praktines užduotis e-mokymosi „MySolidWorks“ aplinkoje. Mokymų dalyviai išmoks kurti 2D eskizus, remiantis minėtais eskizais 3D modelius, taip pat šiuos modelius koreguoti, pasinaudojant SOLIDWORKS programinės įrangos galimybėmis.

Programą sudaro šios temos:

1. SOLIDWORKS pagrindai ir vartotojo sąsaja.
2. Įvadas į eskizų kūrimą.
3. Detalių modeliavimo pagrindai.
4. Simetriškų ir nuolydį turinčių, detalių modeliavimas.
5. Pasikartojančios geometrijos kūrimas.
6. Sukinių projektavimas ir modelio analizė.
7. Tuščiavidurių detalių modeliavimas ir standumo briaunų kūrimas.
8. Modelio geometrijos klaidų taisymas.
9. Projektuojamos detalės pakeitimai.
10. Detalės konfigūracijos ir jų kūrimas.
11. Formulių ir kintamųjų kūrimas.
12. Brėžinių kūrimas.
13. Surinkimo komponavimas iš atskirų detalių.
14. Darbas su surinkimais ir jų analizė.
15. Modulis pagal tikslinę grupę: technologijų mokytojai, fizikos mokytojai, informacinių technologijų mokytojai, matematikos mokytojai, dailės mokytojai.

Mokymų tikslas – suteikti mokymų dalyviams bazines trimačio (3D) parametrinio projektavimo žinias ir formuoti praktinius įgūdžius kurti detalių ir mazgų modelius bei jų brėžinius su SOLIDWORKS programine įranga.

Mokymų uždaviniai:

1. Suteikti trimačio (3D) parametrinio modeliavimo bazines žinias.
2. Supažindinti su SOLIDWORKS programinės įrangos pagrindais.
3. Suteikti teorines detalių modeliavimo žinias bei formuoti praktinius įgūdžius modeliuoti detales su SOLIDWORKS programine įranga.
4. Suteikti teorines surinkimų (mazgų) modeliavimo žinias bei formuoti praktinius įgūdžius modeliuoti surinkimus (mazgus) su SOLIDWORKS programine įranga.
5. Suteikti brėžinio kūrimo teorines žinias bei formuoti praktinius įgūdžius kurti brėžinius su SOLIDWORKS programine įranga.

Mokymosi būdas: ONLINE konferencija (Zoom);

Mokymosi priemonės:

1. Kompiuteris (PC reikalavimai darbui SOLIDWORKS);

2. SOLIDWORKS licencija. Jei neturite, mes parūpinsime laikiną;

3. Jeigu turite galimybę – antras ekranas (namų kompiuteris, planšetė ar telefonas);

4. Ausinės su mikrofonu;

1 dieną prieš mokymus Jums paskambins mūsų lektorius ir padės įsitikinti, jog visos priemonės veikia ir esate visiškai pasiruošęs.

Sėkmingai išklausius mokymo kursą išduodamas KPMPC pažymėjimas ir Dassault Systemes SOLIDWORKS mokymo centro SOLIDWORKS Essentials kurso baigimo sertifikatas.

Programos rengėjai (autoriai)

Andrius Klevinskis (IN RE, UAB)

Seminaro lektoriai

Andrius Klevinskis, Justas Nekrašas

Programą kuruojantis KPMPC darbuotojas

Julijana Choruža, tel. 8 648 59 376, el. p. julijana.choruza@kpmpc.lt

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1047 akredituotas vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Programa yra akredituota 2020-09-15 Kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo grupės posėdžio protokolu Nr. V26-4.