Sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas „Sektorinių ekspertų tarybų veiklą Baltijos šalyse koordinuojančių institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“

2023 m. rugpjūčio 31 d. baigtas įgyvendinti projektas „Sektorinių ekspertų tarybų veiklą Baltijos šalyse koordinuojančių institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (SECBaltics) (Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300). Šį Erasmus+ Profesinio mokymo mažos apimties partnerystės projektą nuo 2022 m. kovo 1 d. vykdė Latvijos darbdavių konfederacija kartu su Latvijos žemės ūkio organizacijų bendradarbiavimo taryba (LAOCC), Latvijos nacionaliniu kultūros centru (LNCC), Estijos kvalifikacijų tarnyba (Kutsekoda) ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru (KPMPC).

Projekto tikslas – užmegzti partnerystę, skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi tarp sektorinių ekspertų tarybų darbą koordinuojančių institucijų bei kitų suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių profesinio mokymo plėtroje Baltijos šalyse.

Pagrindinės projekto veiklos:

1. Organizuoti mokymo vizitus į Estiją, Lietuvą ir Latviją, siekiant išsiaiškinti, kaip kiekvienoje Baltijos valstybėje organizuojamas sektorinių ekspertų tarybų darbas;

2. Organizuoti virtualų mobilumą ir keistis gerąja patirtimi Baltijos šalyse, organizuojant susitikimus projektinei veiklai planuoti bei seminarus keistis gerąja patirtimi.

2022 m. rugsėjo 13-14 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo mokymosi vizite Estijoje. Pirmąją vizito dieną lankytasi Estijos kvalifikacijų tarnyboje (Kutsekoda): susipažinta su Estijos kvalifikacijų sistema bei OSKA – darbo jėgos ir įgūdžių poreikių, reikalingų Estijos ekonominei plėtrai, analize. Antrąją vizito dieną lankytasi Olustverės paslaugų ir kaimo ekonomikos mokykloje. Mokykla įkurta 1914 metais. Mokyklai taip pat priklauso geriausiai Baltijos šalyse išlikusi dvaro valda, kurią sudaro 29 pastatai. Mokymo programų grupės: žemdirbystė; turizmo, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos; maisto perdirbimas; verslo paslaugos; dizainas ir rankdarbiai. Mokykloje yra trys pagrindinės specializacijos sritys: žemės ūkio, paslaugų ir maisto perdirbimo.

2022 m. lapkričio 8-9 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras suorganizavo partnerių iš Latvijos ir Estijos mokymosi vizitą Lietuvoje. Pirmoji vizito diena prasidėjo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai pristatė sektorinių profesinių komitetų veiklą Lietuvoje, profesinius standartus. Vėliau projekto dalyviai lankėsi Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus pavaduotojas baleto ugdymui Eligijus Butkus papasakojo apie gilias, jau 75-erių metų veiklos tradicijas turinčią mokyklą, supažindino su ugdymo turiniu, materialine baze. Antrąją vizito dieną projekto partneriai pradėjo Kauno taikomosios dailės mokykloje, kurioje susipažino su juvelyro, maketuotojo, fotografo, vizualinės reklamos gamintojo ir kt. specialybėmis, apžiūrėjo neseniai atidarytas reklamos gamybos praktinio mokymo dirbtuves. Vėliau projekto dalyviai lankėsi Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro maisto pramonės (mėsos ir duonos konditerijos) bei viešbučių ir restoranų sektoriniuose praktinio mokymo centruose.

2023 m. vasario 28 d. – kovo 1 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo mokymosi vizite Latvijoje. Vizitas prasidėjo vasario 28 d. Latvijos darbdavių konfederacijoje (LDDK): susipažinta su Latvijoje veikiančių sektorinių ekspertų tarybų funkcijomis bei naujų profesijos standartų/kvalifikacinių reikalavimų kūrimo ir diegimo procesu. Pirmąją vizito dieną taip pat lankytasi Janio Rozentalio meno mokykloje. Kovo 1 d. lankytasi Uogrės technikos mokykloje, susipažinta su dizaino ir meno, informacinių technologijų, miškininkystės, medienos gaminių ir medžioklės mokymo programomis. Mokyklos atstovai papasakojo apie ugdymą karjerai ir tarptautinį bendradarbiavimą, bendradarbiavimą su Baltijos šalimis, dalyvavimą SkillsLatvia ir kituose profesiniuose konkursuose. Antrąją vizito dieną taip pat lankytasi Uogrės centrinėje bibliotekoje bei Uogrės meno mokykloje.

2023 m. gegužės 23 d. vyko nuotolinis seminaras „Exchange of experience of the Sectoral Expert Councils (SECs) in the Baltic Region“. Seminare trijų Baltijos šalių sektorinių ekspertų tarybų veiklą koordinuojančių institucijų atstovai dalinosi patirtimi apie kiekvienos valstybės sektorinių ekspertų tarybų veiklą, profesinių standartų kūrimą, darbdavių įtraukimą į profesinių kvalifikacijų suteikimo procesą. Seminaro dalyviai galėjo palyginti trijų šalių profesinio mokymo sistemas bei susipažinti su gerąja patirtimi.

2023 m. birželio 16 d. vyko projekto baigiamoji konferencija „Skills – Success factor in economic transformation“ Nozaru ekspertu padomju vasaras konference 2023 | June 16, 2023 (eventcreate.com), kurioje vienas iš pristatymų buvo skirtas Lietuvos profesinių standartų kūrimo patirčiai.

Įgyvendindami projektą, projekto partneriai parengė informaciją 3 temomis: „Sectoral expert councils in Estonia, Latvia and Lithuania”; „Sector involvement in the qualification awarding process in Estonia, Latvia and Lithuania” bei „Development of occupational qualification standards in Estonia, Latvia and Lithuania”.

Įgyvendinus projektą, buvo padėti pagrindai ilgalaikei partnerystei tarptautiniu lygiu, projektas suteikė galimybę rasti gerosios patirties pavyzdžių, stiprinti bendradarbiavimą ir sukurti bendrą požiūrį į SEC funkcijų įgyvendinimą tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu.

image

This article has been prepared in the Erasmus+ Small-scale partnership project in vocational education and training „Strengthening cooperation between the institutions coordinating the work of sectoral expert councils in the Baltic states“ (SECBaltics) (No – 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300).

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.