Siūlome kvalifikacijos tobulinimo programas švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, andragogams, švietimo pagalbos specialistams

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras siūlo kvalifikacijų tobulinimo programas, skirtas bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymui. Išsamesnę informaciją apie šias programas ir renginius rasite Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro interneto tinklalapyje Profesijos mokytojų ir andragogų kvalifikacijos tobulinimas ir Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje Ugdymo sodas

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokami. Registruotis į Jūsų pasirinktos programos renginį kovo-gegužės mėn. galite tiesiogiai interneto tinklalapyje Kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas