Skaitmeninė kompetencija

1 Nuotolinis profesinis mokymas per projektines veiklas
Jolanta Širmelienė, Iveta Ruplėnienė. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
2 Geroji nuotolinio mokymo patirtis
2 Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys
Ingrida Trasykienė. Jonavos politechnikos mokykla
8 Vaizdo pamoka