Skelbiama asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduočių vertintojų atranka

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (toliau – KPMPC) įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (toliau – Projektas), skelbia asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduočių vertintojų atranką.

find-person-job-opportunity-businessman-vector-design_42077-662

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduočių (toliau – užduočių) vertinimo tikslas – įvertinti, ar parengtos užduotys (teorinės ir praktinės) atitinka turinio bei metodinius reikalavimus.
Kvalifikacijų, kurioms skelbiama užduočių vertintojų atranka, sąrašą rasite čia.

Kandidatai į ekspertus, siekiantys dalyvauti užduočių vertinime, turi pateikti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą paraišką arba pasirašytos paraiškos skenuotą variantą pdf formatu ir dokumentus, patvirtinančius atitiktį kompetencijų vertinimo užduočių vertintojams keliamiems reikalavimams bei papildomiems kriterijams (jei paraiškoje pažymima atitiktis jiems). Vienu metu ekspertas gali vertinti neriboto kvalifikacijų skaičiaus užduotis, todėl vienas asmuo gali teikti paraišką vertinti kelių kvalifikacijų užduotis. Paraiška ir dokumentai siunčiami per atstumą, elektroniniu adresu info@kpmpc.lt iki 2023 m. gegužės 25 d. (imtinai)..

Užduočių vertintojams keliami reikalavimai:

1. turėti kvalifikaciją, kurios užduotis pretenduoja vertinti, ar lygiavertę kvalifikaciją;
2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų praktinio darbo arba mokymo patirtį kvalifikacijos, kurios užduotis pretenduoja vertinti.

Papildomi balai paraiškų vertinimo metu bus skiriami:

1. jei kandidatas į ekspertus pateikia akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos rekomendaciją (3 balai);
2. jei kandidatas į ekspertus per pastaruosius 3 (trejus) metus yra rengęs ir / ar vertinęs asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo užduotis (1 balas);
3. jei kandidatas į ekspertus yra išklausęs ne trumpesnius kaip 8 akad. val. trukmės mokymus, skirtus kompetencijų vertinimo užduočių vertintojams (1 balas)
4. jei kandidatas į ekspertus turi asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo patirties (1 balas).

Kiekvienai kvalifikacijai vertinti bus atrenkamas vienas ekspertas, atitinkantis nurodytus reikalavimus ir surinkęs daugiausiai balų už papildomus kriterijus. Jei ekspertai, pretenduojantys vertinti tos pačios kvalifikacijos užduotis, surinks vienodą balų skaičių už papildomų kriterijų atitikimą, papildomai bus vertinamas paraiškos pateikimo laikas – atrenkamas bus tas ekspertas, kurio paraiška pateikta anksčiau. Su atrinktais ekspertais bus sudaromos darbo sutartys.

Užduočių vertinimo aprašymas:

1. Vertinimas bus vykdomas elektroniniame užduočių rengimo ir saugojimo įrankyje tao.kpmpc.lt
2. Bendra užduočių vertinimo trukmė – 20 darbo dienų:
• ekspertas per 10 darbo dienų atlieka vertinimą užpildydamas vertinimo ataskaitą (Kompetencijų vertinimo užduočių vertinimo organizavimo ir vykdymo reglamento 1 priedas). Ekspertas pastabas ir komentarus dėl konkrečių užduočių teikia per tao.kpmpc.lt;
• užduočių rengėjai per 5 darbo dienas peržiūri tao.kpmpc.lt gautas pastabas ir komentarus dėl konkrečių užduočių bei susipažįsta su vertinimo ataskaitoje pateiktomis pastabomis. Per nurodytą laikotarpį užduočių rengėjai turi pašalinti nustatytus užduočių trūkumus arba pateikti argumentuotą nuomonę dėl nesutikimo su pateiktomis pastabomis.
• ekspertas per 5 darbo dienas tao.kpmpc.lt peržiūri atliktus užduočių rengėjų užduočių pakeitimus, pateiktus atsakymus į pastabas ir užpildo galutinę vertinimo ataskaitą (Kompetencijų vertinimo užduočių vertinimo organizavimo ir vykdymo reglamento 2 priedas) patvirtindamas užduočių patikimumą.

Su Kompetencijų vertinimo užduočių vertinimo organizavimo ir vykdymo reglamentu galite susipažinti čia.

Su praktinėmis gairėmis užduočių validuotojams susipažinti galite čia.

Iškilus klausimams kreipkitės į Gintarę Rudokienę, projekto „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ vadovę, tel. +37060632359, el. paštas gintare.rudokiene@kpmpc.lt