Skelbiama konsultacinio renginio apie kompetencijų vertinimą medžiaga

Šių metų gruodžio 14 d. kvietėme visus suinteresuotus asmenis dalyvauti konsultaciniame renginyje dėl kompetencijų vertinimo vykdymo nuo 2022 m. sausio 1 d. Renginio metu buvo pristatyta profesinio mokymo teikėjams aktuali informacija dėl kompetencijų vertinimo vykdymo nuo 2022 m. sausio 1 d. bei atsakinėjama į registracijos į renginį metu pateiktus klausimus.

Susitikimo metu pristatyti pranešimai:

1. Registracijos į konsultacinį susitikimą metu pateiktų klausimų – atsakymų sesija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

2. „Mokinių registras“ Genovaitė Kežytė, Nacionalinė švietimo agentūra

Susitikimo įrašą galite rasti paspaudus ant nuorodoshttps://kpmpc2022-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gintare_kpmpc2022_onmicrosoft_com/EbhraI2hTB1Pmq6SorKiWJQBbybbudjWqL0afQCCC2WAwQ?e=AJZ4dA

Iškilus klausimams dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo, galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

Gintarė Rudokienė
Projekto „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ vadovė
Tel. +370 606 32359
El. p. gintare.rudokiene@kpmpc.lt

Rasa Šavareikaitė
Direktoriaus pavaduotoja
Tel. +370 609 90733
El. p. rasa.savareikaite@kpmpc.lt

Iškilus klausimams dėl darbo su mokinių registru, galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

Birutė Rimkienė, Nacionalinės švietimo agentūros Infrastruktūros plėtros departamento Švietimo duomenų skyriaus duomenų bazių administratorė

Tel. +370 658 18412

El. p. birute.rimkiene@nsa.smm.lt

Iškilus klausimams dėl duomenų perdavimo sistema KELTAS, galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

Žygimantas Lukoševičius, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Pasiekimų patikrinimo administravimo skyriaus IT sistemų administratorius

Tel. +370 658 18269

El. p. zygimantas.lukosevicius@nsa.smm.lt