Startuoja įmonių meistrų ir profesijos mokytojų (tutorių) antro etapo mokymai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (toliau – Centras) kartu su partneriais įgyvendina projektą „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (angl. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)) (toliau – Projektas). Projekto tikslas – skatinti įmonių meistrų profesinį tobulėjimą, mokant profesinio mokymo įstaigų mokinius darbo vietoje. Projekto metu parengta Tutorių mokymo programa (toliau – Programa), pagal kurią organizuojami 300 įmonių meistrų ir profesijos mokytojų mokymai. Pirmajame etape, kuris vyko 2017 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais, buvo apmokyti 54 įmonių meistrai ir profesijos mokytojai. Antrajame etape, 2018 m. kovo – spalio mėnesiais, bus apmokyti 246 įmonių meistrai ir profesijos mokytojai. Programos paskirtis – pasiekti tam tikrų kompromisų, tampančių esmine sąlyga sėkmingam darbu grindžiamo mokymosi sistemos veikimui, paskatinti verslo atstovus peržengti savo individualius interesus, pažvelgti į ilgalaikę perspektyvą. Programos metu dalyviai bus supažindinti su mokymo darbo vietoje principais, tokią mokymo formą reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos kvalifikacijų sandara. Dalyviams bus pateikiami sėkmingi ir nesėkmingi pameistrystės vykdymo pavyzdžiai. Praktinių užduočių metu bus dirbama individualiai, poromis ir grupėse. Praktinės užduotys orientuotos į problemų sprendimą visuose trijuose pameistrystės etapuose bendraujant įmonės atstovams su mokymo centro atstovu, pameistrio su įmone, pameistrio su mokymo įstaiga. Programos dalyviai bus mokomi teikti informaciją, suprasti grįžtamojo ryšio, reikalingų dokumentų pildymo svarbą. Programos tikslas – supažindinti su naujais profesinio mokymo metodais, siekiant efektyviau panaudoti jaunų asmenų potencialą bei jų efektyvesnį įtraukimą į darbo rinką.

Programos uždaviniai:
1. Supažindinti su pameistrystės mokymo forma Lietuvoje;
2. Supažindinti su Lietuvos Respublikoje nustatyta kvalifikacijų sandara;
3. Pateikti pameistrystės įgyvendinimo etapus ir veiklas, vykdomas kiekvieno etapo metu;
4. Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
5. Mokyti profesijos meistrus įgyvendinti pameistrystę.

Dviejų dienų įmonių meistrų ir profesijos mokytojų (tutorių) mokymai startuoja:
2018 m. kovo 22-23 d. Marijampolės profesinio rengimo centre;
2018 m. kovo 27-28 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre;
2018 m. kovo 28-29 d. Alytaus profesinio rengimo centre;
2018 m. balandžio 4-5 d. VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre;
2018 m. balandžio 5-6 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje;
2018 m. balandžio 17-18 d. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre.