Sukurtas profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties bankas

Kviečiame profesinio mokymo įstaigas bendradarbiauti ir aktyviai dalintis skaitmeninėmis mokymo(-si) priemonėmis tam, kad padėtume vieni kitiems sėkmingai įveikti su nuotoliniu profesiniu mokymu susijusius iššūkius bei pasidalintumėme sėkminga mokymo patirtimi.

Profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties banke pateiktas mokymo(-si) priemones diferencijuosime pagal mokymo paskirtį, tokiu būdu kiekvienas mokytojas galės greitai susirasti savo poreikius atitinkančią skaitmeninę mokymo(-si) priemonę.

Siekdami užtikrinti, kad kiekviena paviešinta mokymo(-si) priemonė atitiktų mokytojų bei mokinių lūkesčius, skatiname profesinio mokymo bendruomenę teikti tik profesinio mokymo įstaigos metodinių grupių įvertintas / aprobuotas skaitmenines mokymo(-si) priemones.

Kartu su mokymo(-si) priemone maloniai prašome pateikti ir palydinčią informacija, nurodytą žemiau pateiktoje lentelėje:

lentele

Informacija bus nuolat atnaujinama.

Kontaktai pasiteirauti, pateikti pasiūlymus bei komentarus:

Neringa Tolstych

Konsultavimo ir informavimo skyriaus Metodinės veiklos poskyrio vedėja

Tel. 8 604 09 387, el. paštas neringa.tolstych@kpmpc.lt