Sukurti informaciniai vaizdo klipai apie pameistrystės įgyvendinimą

Lietuva siekia, jog profesinio mokymo patrauklumas ir pameistrystės forma besimokančių mokinių skaičius per ateinančius metus didėtų, o apie pameistrystės galimybes, teikiamą naudą, teisinį reglamentavimą, pameistrystės organizavimo ir įgyvendinimo ypatumus, sėkmės istorijas sužinotų kuo didesnė visuomenės dalis.
Ar žinote, kas gali inicijuoti pameistrystę? Kaip vyksta profesinis mokymas pameistrystės būdu? Kaip darbdavys ir profesinio mokymo įstaiga bendradarbiauja užtikrindami profesinio mokymo kokybę ir kokias pagrindines teises ir pareigas turi profesinio mokymo įstaigos, darbdaviai ir pameistriai? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus rasite vaizdo klipuose:

Pameistrystės inicijavimas ir pasirengimas pameistrystės įgyvendinimui

Pameistrystės vykdymas ir kokybės užtikrinimas

Pameistrystės dalyvių teisės ir pareigos.

Suinteresuotas institucijas ir organizacijas kviečiame apsilankyti interneto svetainėje www.pameistryste.lt, skirtoje pameistrystės įgyvendinimui Lietuvoje viešinimui.

Vaizdo klipai sukurti įgyvendinant projektą „2019 – 2020 m. finansinė parama Europos profe-sinio mokymo kokybės orientacinei sistemai (EQAVET)“ Nr. 609327-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA3-EQAVET-NRP. Projektas finansuojamas Erasmus + programos ir Lietuvos Respub-likos valstybės biudžeto lėšomis. Vaizdo klipuose jų autorių skelbiama informacija ir reiškia-mos nuomonės nebūtinai atitinka Europos Komisijos poziciją.

erasmus