Susitikime Švietimo ir mokslo ministerijoje aptarti pirmieji pameistrystės mokymo formos diegimo Lietuvoje analizės rezultatai

2014 m. gruodžio 22 d. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) atliekamos pameistrystės mokymo formos diegimo Lietuvoje analizės priežiūros grupės ir Cedefop ekspertės Irinos Jemeljanovos susitikimas. Su priežiūros grupe susitiko ir švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis.

Susitikimo metu aptarta pažanga, atliekant analizę, pirmieji interviu su įvairiomis grupėmis rezultatai, galimi veiksmai profesinio mokymo politikos ir praktikos lygiu, siekiant, kad pameistrystės mokymo forma veiktų ir suteiktų kokybišką mokymosi patirtį darbo vietoje ir jaunimui, ir suaugusiesiems.

Pirmieji interviu buvo vykdo 2014 m. rugsėjo-spalio mėn., jų metu surinkta informacija iš profesinio mokymo įstaigų, įmonių, mokytojų ir mokinių apie profesinio mokymo valdymą, įmonių įsitraukimą ir paramą joms, bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų ir įmonių bei kokybės užtikrinimą.

Susitikime dalyvavusio švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio teigimu, laukiama, kad Cedefop rekomendacijos padės rasti veiksmingų sprendimų gerinant profesinio mokymo atitiktį regionų ūkio ir darbdavių poreikiams bei tobulinant profesinio mokymo finansavimą ir ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimą.

Cedefop (http://www.cedefop.europa.eu) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kvietimu atlieka išsamią pameistrystės diegimo Lietuvoje analizę. Cedefop strategijoje numatyta glaudžiau bendradarbiauti su Europos Sąjungos narėmis, kurios steigia arba atnaujina savo pameistrystės sistemas. Vykdoma analizė apima visus profesinio mokymo sistemos socialinius dalininkus, projektą prižiūri susijusių ministerijų, darbdavių, profesinių sąjungų ir profesinio mokymo įstaigų atstovų grupė, kurią koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Analizė prasidėjo 2014 m. gegužės mėn., jos pabaiga – 2015 m. kovo mėn.

Cedefop.-Spaudai