Tęsiami Lietuvos kvalifikacijų sistemos formavimo darbai

Įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymui, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras yra įgaliotas vykdyti įstatyme numatytas kvalifikacijų tvarkymo institucijos funkcijas. Viena jų – profesinių standartų tvirtinimas.

Profesinių standartų rengimas Lietuvoje pradėtas beveik prieš dešimtmetį, tačiau dėl iki tol buvusių per daug biurokratizuotų parengtų profesinių standartų derinimo ir tvirtinimo procedūrų, 2017 m. buvo patvirtintas tik vienas profesinis standartas.

2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašą buvo sudarytos reikalingos teisinės prielaidos profesinių standartų įteisinimui.

2019 m. gegužės 28 d. patvirtinti du nauji profesiniai standartai: Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesinis standartas ir Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sektoriaus profesinis standartas. Šiuos standartus parengė Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA suburtos ekspertų grupės, jų projektai buvo ne kartą pristatyti, aptarti ir diskutuoti viešosiose konsultacijose. Galutiniams profesinių standartų projektams pritarė Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, variklinių ir kitų transporto priemonių, mašinų ir įrangos gamybos ir remonto sektorinis profesinis komitetas.