Tęstinio profesinio mokymo – verslo forumas Kipre

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, bendradarbiaudamas su Kipro švietimo ir kultūros ministerija ir Enoros Consulting (Kipras), nuo 2015 m. lapkričio mėn. įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Visapusiškos tęstinio profesinio mokymo politinės sistemos: tęstinio profesinio mokymo reforma (Re-CVET)“. Projekto pabaiga – 2017 m. lapkričio 30 d. Vienas iš projekto veiklos rezultatų – tęstinio profesinio mokymo (TPM) ir verslo forumo, siekiant skatinti ir stiprinti TPM ir verslo ryšį, organizavimas. Tokie forumai, kaip baigiamasis projekto rezultatas, organizuojami Kipre ir Lietuvoje.
TPM-verslo forumas Kipre įvyko spalio 17 d. Renginiu buvo siekiama sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo tarp suinteresuotų TPM plėtra visuomenės grupių, o taip pat, glaudesnio TPM mokinių kontaktų su darbdaviais užmezgimo. Pirmoji Verslo forumo dalis buvo skiriama TPM politikos ir programų formavimo klausimams bei projekto metu sukurtos metodinės priemonės – Kokybės kodekso – pristatymui. Diskusijose, kuriose dalyvavo TPM politikos formuotojai iš įvairių Kipro ministerijų ir socialiniai partneriai, naujų įgūdžių poreikio, mokymo turinio atnaujinimo, absolventų pažangos stebėsenos, darbuotojų perkvalifikavimo ir kt. klausimai. Všį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atstovė Jogilė Miežienė pristatė Lietuvoje kuriamą nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemą.

Antra forumo dalis buvo orientuota į esamus ir būsimus TPM mokinius, pagrindinį dėmesį skiriant sėkmingam jų savęs realizavimui darbo rinkoje. Darbdaviai diskusijose ypač akcentavo bendrųjų gebėjimų svarbą. Forumas baigėsi praktiniu seminaru mokiniams „Bendrųjų gebėjimų ugdymo metodai“.

Lietuvoje TPM-verslo forumas organizuojamas lapkričio 20 d.

Daugiau informacijos apie Re-CVET projektą:

Projekto svetainė

Informacija KPMPC svetainėje

susitikimas

verslo-forumas

verslo-forumas-2

verslo-forumas-3