Trys Baltijos šalys pradeda bendradarbiauti pameistrystės srityje

Lietuva, Latvija ir Estija kartu organizuos bendrus renginius, taip pat ir mokymosi vizitus, skirtus skleisti ir populiarinti pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje, bus keičiamasi mokiniais, kurie atliks praktiką vienos ar kitos šalies įmonėse, taip pat profesijos mokytojais, rengiami bendri pameistrystės projektai. Visa tai sutarta Lietuvos, Latvijos švietimų ministerijų ir Estijos švietimo ir tyrimų ministerijos ketinimų deklaracijoje dėl Baltijos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje aljanso. Deklaraciją pasirašė trijų šalių ministerijų atstovai, birželio 22 dieną susitikę Rygoje.

Šiuo dokumentu įkurtas Baltijos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje aljansas (BAfA). Jo tikslas – padidinti visų Baltijos šalių profesinio mokymo srities parengtų specialistų konkurencingumą, šio mokymo prestižą ir patrauklumą ir paskatinti profesinio mokymo plėtrą regionuose. Vienas iš aljanso uždavinių – įtraukti visų trijų šalių socialinius partnerius ir profesinio mokymo teikėjus į BAfA veiklą. Ministerijų atstovai įsipareigojo susitikti ir aptarti klausimus ne rečiau kaip kartą per metus vienoje iš Baltijos šalių.

Latvijos, Lietuvos ir Estijos ministerijos įsipareigojo bendradarbiauti įgyvendinant ES Erasmus+ programos projektą „Nacionalinės valdžios institucijos pameistrystei: mokymosi darbo vietoje įgyvendinimas Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje“. Projekto koordinatorius – Latvijos švietimo ir mokslo ministerija, projekte taip pat dalyvaus Latvijos darbdavių konfederacija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, fondas INNOVE (Estija), Nacionalinis švietimo centras (Latvija), Latvijos profesinių sąjungų konfederacija. Visose trijose šalyse į projekto veiklas bus įtraukti socialiniai partneriai.

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija