Verslumo kompetencija

1 Interaktyvi elektroninė mokymosi priemonė, skirta mokymosi mokytis kompetenciją ugdyti (Educton platforma)
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
7 Konspektas
6 Praktinės užduotys
3 Testas
2 Nuotolinis profesinis mokymas per projektines veiklas
Jolanta Širmelienė, Iveta Ruplėnienė. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
2 Geroji nuotolinio mokymo patirtis