Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras vykdo Tarptautinį fotografijos konkursą „Kultūros veidas“

Konkurso tikslas – pasitelkus fotografiją atpažinti ir puoselėti Lietuvos žmonių kūrybiškumą ir kultūrinę veiklą (fotografijų subjektai – žmonės, tiesiogiai susiję su veikla, kurios dėka jie yra vertinami savo, mieste, miestelyje ar kaime).

Konkurso dalyviai – fotografijos besimokantys švietimo įstaigų mokiniai (formalus / neformalus ugdymas), skirstomi pagal šias kategorijas:

Neformaliuoju būdu besimokantys:

  • Neformaliuoju būdu fotografijos besimokantys asmenys iki 18 metų;
  • Neformaliuoju būdu fotografijos besimokantys asmenys nuo 18 metų.

Profesinių mokyklų mokiniai:

  • Profesinio mokymo įstaigose fotografijos mokymo programoje besimokantys asmenys, baigusieji 10 klasių;
  • Profesinio mokymo įstaigose fotografijos mokymo programoje besimokantys asmenys, baigusieji 12 klasių;
  • Profesinio mokymo įstaigose fotografijos mokymo programoje besimokantys asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ir jau turintys kvalifikaciją (tęstinis mokymas);
  • Profesinio mokymo įstaigų absolventai.

Konkursas vyks 2021 m. rugsėjo 20 d. – 2021 m. lapkričio 20 d.

Linkime sėkmės dalyvaujant konkurse!